Tréning fonematického uvedomovania

08 Júl 2013 | Nezaradené

Dnes všetci predškoláci, ktorých rodičia k nám prihlásili, úspešne dokončili tréning fonematického uvedomovania (t.j. delenie slov na hlásky, samohlásky a spoluhlásky, rozoznávanie dlhých a krátkych, tvrdých a mäkkých hlások) podľa Eľkonina a v šlabikári vypracovali celkom poslednú stranu. Cieľom tohto tréningu je predísť ťažkostiam v písaní a čítaní po nástupe do školy. Je určený všetkým predškolákom, prednostne deťom s poruchami reči, deťom, ktorých niekto z rodinných príslušníkov mal ťažkosti v písaní alebo čítaní, alebo majú problémy so sústredením. Tréning prebieha formou hry v malej skupine detí v tridsiatich stretnutiach.

Milí budúci prváci, absolventi tréningu a držitelia nášho vysvedčenia! Prajeme vám krásne prázdniny a nech sa vám v prvom ročníku dobre darí! Držíme palce!


Diskutuj