Archive for the ‘Nezaradené’ Category

Tréning fonematického uvedomovania

Dnes všetci predškoláci, ktorých rodičia k nám prihlásili, úspešne dokončili tréning fonematického uvedomovania (t.j. delenie slov na hlásky, samohlásky a spoluhlásky, rozoznávanie dlhých a krátkych, tvrdých a mäkkých hlások) podľa Eľkonina a v šlabikári vypracovali celkom poslednú stranu. Cieľom tohto tréningu je predísť ťažkostiam v písaní a čítaní po nástupe do školy. Je určený všetkým […]