O nás

Sme Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Ružomberku, ktoré bolo do siete škôl a školských zariadení zaradené Rozhodnutím MŠ SR k 1. septembru 2009.

Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy.

Poskytujeme psychologickú, špeciálno-pedagogickú, logopedickú starostlivosť prednostne deťom

od narodenia (raná starostlivosť) do pätnástich rokov, ale aj klientom mimo tejto vekovej kategórie.

Zabezpečujeme komplexnú diagnostiku a následnú odbornú starostlivosť – stimuláciu, terapiu, reedukáciu, poradenstvo rodičom a pedagógom, tiež spoluprácu s ďalšími odborníkmi (pediater, neurológ, rehabilitačný pracovník a pod.)

Náš tím tvoria psychologička, špeciálna pedagogička a logopedička, všetky máme skúsenosti s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj s populáciou s narušeným vývinom.

Naše odborné služby Vám poskytneme v pracovných priestoroch v ZŠ Bystrická cesta 14 v Ružomberku.